Operátoři a poskytovatelé internetových služeb jsou dnes postaveni před novou výzvu, jak zajistit uživatelům přístup k novým pokročilým službám, které jsou dnes na trhu nabízeny. Tj. k moderním triple-play službám – k internetu, transportu HD videa (CATV / IPTV), Cloud službám a hlasovým telefonním službám (VoIP). Ty jsou mnohdy poskytované různými subjekty a kladou velké nároky na budované optické distribuční sítě, jejich komponenty a vzájemnou kompatibilitu.

 

Významně vzrůstají požadavky domácích uživatelů, ale i firemních zákazníků na přenosovou rychlost, To je způsobeno užíváním chytrých Smart telefonů a tabletů, s množstvím aplikací vyžadujících rychlé připojení pro vzájemnou komunikaci na sociálních sítích, ukládaní alb obrázků a filmů či sledování HD videí. Firemní uživatelé pak stále více přesouvají své souborové služby do nabízených úložišť, provozují vzdáleně CRM a účetní systémy a využívají nabídky poskytovatelů na vzdálený provoz elektronické pošty.

Požadavky na přenos Ultra HD videa a 3D videa do jednotlivých domácností ukazují, že současná nabízená přenosová rychlost 30Mbps bude směřovat v příštích letech k přenosovým rychlostem 500Mbps – 1Gbps.

SÍŤ BUDOUCÍ GENERACE. Každé dva roky se požadavky na zvýšení přenosové rychlosti až zdvojnásobují, Tento fakt je třeba brát do úvahy při budování optických sítí, jejích pasivních, aktivních prvků a nástrojů pro efektivní správu a provisioning.

Obecná struktura optické sítě (PON a Active Ethernet)

 

RLC Praha a.s., na základě využití nejpokročilejších technologií, Vám nabízí komplexní návrh a realizaci optických sítí FTTx na bázi PON (Passive Optical Network), která umožňuje nabídnout koncovým zákazníkům přístup k k pokročilým tripple-play službám, tedy internetu, transport HD videa (CATV/IPTV) a telefonním službám ( VOIP).

FTTx – GPON řešení


GPON standard (definovaný ITU-T G.984.1/2/3/4 ) je typ pasivní optické sítě typu Point to Multipoint, který umožňujepo jednom optickém vlákně přenos 2,44Gbps na účastníka a 1,25Gbps od účastníka s využitím WDM (Wavelength Division Multiplexing), tedy přenos signálů v jednom vlákně za použití různých vlnových délek. Standard definuje použití vlnové délky 1490nm pro downstream a 1310nm pro upsteam od koncového uživatele. Koncepce umožňuje také přenos televizního signálu (analogový nebo digitální) na vlnové délce 1550nm za použití stejných optických vláken. Typická topologie distribuční sítě GPON je rozvětvená stromová struktura. Varianty přípojek označovaných jako FTTx, které specifikují bod, ve kterém bude ukončena optická síť a odkud již bude pokračovat navazující metalická varianta, která bude připojovat samotné koncové uživatele - FTTH (FTT Home), FTTO (FTT Office), FTTB (FTT Building), FTTC (FTT Curb) či FTTN (FTT Node).

 

FTTx – Fiber To The x
FTTx je síťová architektura, vystavěná na optických vláknech, namísto klasických metalických vodičů. Nabízí tak bezkonkurenční šířku pásma, pro přenos jak Triple play aplikací, tak i budoucích nároků cloudcomputingu a transportu videa ve vysokém rozlišení. FTTx je obecný pojem, kde za x dosazujeme proměnnou, v závislosti na vzdálenosti optického vlákna od koncového uživatele. Obecně se dá hovořit o několika nejčastějších typech:

FTTh – Fiber To The home
Fiber to the home – vlákno až do domu uživatele, nejčastěji zakončené v gatewayi, CPE (ONT) nebo mediakonvertoru, ideální pro PON řešení, možné i jako P2P aktivní síť (výrazně dražší řešení).

FTTb – Fiber To The building
Fiber to the building/basement – vlákno zavedené do sklepa nebo na patu budovy, u nás velmi časté, jako připojení panelových domů – zákazníci jsou z agregačního switche nejčastěji připojeni pomocí metalického vedení.

FTTc – Fiber To The curb
Fiber to the curb/cabinet – optický kabel je zakončen ve venkovním rozvaděči, který je schopen přivézt konektivitu (na stávajících DSL, CAT.5e rozvodech) cca. do 300m od rozvaděče a schopen obsloužit stovky zákazníků.

FTTn – Fiber To The node/neighborhood
Fiber to the node/neighborhood – tato topologie je schopna obsluhovat větší perimetr – až celou poslední míly, často je užito stávající připojení kabelových televizí (HFC sítě, ale i xDSL).

Můžete se také setkat s dalšími pojmy, jako třeba FTTO – vlákno až do kanceláře. FTTP – fiber to the premises – obecně se jedná o zakončení připojení, formou FTTH nebo FTTB. FTTLA – vlákno až k poslednímu zesilovači, čili pronikání vlákna v kabelové síti, co nejblíže k uživateli.

Optická přístupová síť – OAN. Je soubor optických distribučních sítí – ODN připojených ke stejnému optickému linkovému zakončení – OLT.

Optické linkové zakončení – OLT. Je optické zařízení zakončující optickou distribuční síť na straně poskytovatele připojení. Provádí zejména konverzi protokolů použitých na straně pasivní optické přístupové sítě a odchozího připojení k páteřním sítím, kam může být připojeno různým způsobem. Druhá, neméně důležitá funkce jednotky OLT, je správa, dohled a řízení optických koncových zakončení a síťových jednotek – aktivní prvky ONT a ONU, které se nacházejí nejčastěji v prostorách koncových uživatelů.

Jednovláknová optická infrastruktura vycházející z vysílače podporuje poskytnutí službypro 64 účastníků . To snižuje počet potřebných zařízení používaných k přenosu , což způsobuje výrazné snížení investičních nákladů ve srovnání se switchovanými a jinými alternativními technologiemi. Zcela pasivní síťová architektura a mechanismy řízení a správy (provisioning, diagnostika, monitoring) umožňují výrazně snížit provozní náklady.

Instalace GPON má vliv na snížení pořizovacích nákladů CAPEX a provozních nákladů OPEX snížením počtu síťových prvků a pasivní realizací optické sítě(snížení spotřeby energie zařízení použitých v systému).

Mezi základní prvky pro realizaci pasivní optické sítě patří:

Optická distribuční síť – ODN. Jedná se o soubor všech přenosových prostředků a prvků na cestě mezi optickým linkovým zakončením – OLT a optickými síťovými zakončeními a síťovými jednotkami – ONT, ONU. Patří sem zejména optická vlákna, pasivní optické rozbočovače (splitter), vlnové filtry, konektory a jiné pasivní prvky.

Optické síťové zakončení – ONT. Představuje zařízení na straně účastníka. Jeho hlavním úkolem je adaptace protokolů mezi optickou přístupovou sítí a rozhraním, příp. lokální sítí koncového uživatele.

Optická síťová jednotka – ONU. Jedná se o obecný název pro koncové zařízení na zákaznické straně optické sítě, mající stejné funkce jako optické síťové zakončení. Na rozdíl od ONT však realizuje připojení koncového uživatele prostřednictvím navazující metalické či bezdrátové sítě, může například kombinovat technologie xDSL (Digital Subscriber Line), Ethernet či WiFi (Wireless Fidelity) a obecně může připojovat větší množství koncových uživatelů.

Naše firma nabízí kompletní portfolio produktů, optimalizovaných pro výstavbu jakéhokoliv typu FTTx sítě. Od páteřních kabelů, po přístupové DROP/Riser kabely a vlákna, včetně zemních spojek, rozvaděčů a terminačních boxů, dále splittery 1×2 až 1×64 a CPE jednotky. RLC Praha a.s. Vám ušije na míru PON dle Vašich specifických požadavků a přání,což umožní poskytovat moderní služby s rozšířenými funkcemi interakce a nízkým investičními a provozními náklady.

RLC Praha a.s. Vám ušije na míru PON nebo WDM PON síť, dle Vašich specifických požadavků a přání.